Archív

Archív pro

Botanka šla opět spát

dscn0860Letošní maraton jsme uzavřeli, zazimovali jsme celou skalní botanickou zahradu.

Letos se opět stavěly další skalky, vytvářely se záhony lemované kameny, upravovaly svodnice, sázelo se… Asi nejkrásnější je skalka v horní části botanky s největší sbírkou Delosperem (kosmatec). Tyto sukulentní rostliny jsou původem až z jižní Afriky a měly by vydržet i drsnou šumavskou zimu. Nechybí tu ani mrazuvzdorné kaktusy z Mexika…

Vytvářely se jezírka s rašeliništi, osazovaly se rostlinami nejen z volné šumavské přírody, ale i z květeny, kterou jsme pracně sehnali (nechybí tu ani masožravky, kterých kdysi bylo na Šumavě hodně). Důležitým požadavkem bylo, aby všechny rostlinky, trávy a dřeviny vydržely zdejší klima. Na dva měsíce naše jezírka navštívil i skokan hnědý, stahovaly se sem vážky…

Dokončil se ptačí dům, ze kterého místní udělali útočiště pro andulky a moravského pštrosa s křepelkami a druhou část obsadily podzemní veverky.

Nový pozemek mezi obecním úřadem a hostincem majitel koupil, a tak se musel upravit pro současné užití. Vytvořil se tady dětský koutek se dřevěným hradem a horní část skalní botanické zahrady.

Letos se musela přebudovat původní hlavní brána ve spodní části botanky, protože původní už dosloužila. Nová se postavila vedle dětského koutku v nové horní části pozemky. V horní části se budovaly další skalky, zasazovaly keře, tráva a stromy. Sem se také konečně po letech vrátily i tři smrky, které tady původní majitel pokácel.

Celou sezonu se přitom muselo stále upravovat terén, vozit kameny, kártrovat hlínu, rašelinu i kamínky, zalévat, hnojit, plít a jinak bojovat s plevelem, sekat a hrabat trávu, dosazovat skalky, prořezávat stromy, rovnat cesty po deštích…. A nakonec navést štěpku na jednotlivá choulostivá místa.

Rota se přetváří

_dsc0674Majitel Prášilského ráje letos vyhrál ve velké konkurenci koupi pozemků a budovy bývalé roty pohraničníků. Vše se sice prodlužovalo, a tak práce začaly až během letních měsíců. Začalo se úklidem přilehlých prostorů, včetně bývalého nástupiště. Vytvořily se dvě, plně vybavené, dílny, prasečák, budoucí varna pro psy, garáž a PHM. Budovaly se sloupky k oplocení pozemku, vyřezávaly se stromy, které tady za mnoho let narostly, začal se celý pozemek oplocovat, řezalo a sekalo se dříví na zimu. Připravovalo dříví na oplocení, míchal se beton na zídky a sloupky. Zcela se upravilo a opravilo cvičiště pro psy apod. Ten, kdo znal tento zanedbaný kout Prášil se jen diví, co se v malém počtu pracovníků tady udělalo práce. Kromě toho se celé prostory zcela zkulturnily. Po celou dobu se také sekala a hrabala tráva, odplevelovalo, upravovaly keře a budovalo.

Vše, co se dělalo na různých místech, například řezání a sekání dříví za hostincem se přestěhovalo právě sem nebo skladování nebezpečného odpadu. Technika už nestojí a neopravuje se za Karolínou, ale v garáži na Rotě. Celá technická síť se z jednotlivých míst přestěhovala do nově zrenovovaných prostorů.

Categories: Rota Tags: